Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles prøve

Få billeder på prøvens forløb fra april til selve prøvedagen

Brug fem minutter på at få overblik over prøveforløbet. Filmen giver et rids af forløbet: Det begynder med, at eleverne trækker det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i. Herefter går de i gang med at indkredse naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, de arbejder med at belyse problemstillinge bl.a. ved undersøgende arbejde, og de bliver vejledt af deres naturfagslærere undervejs. Naturfagslærerne samarbejder løbende. Og til sidst kommer selve prøvedagen, hvor eleverne prøves i deres naturfaglige kompetencer.

Find de oficielle dokumenter

Læs i prøvebekendtgørelse på side 21-22 om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Du kan også se prøvevejledningen og læse en række råd til naturfagslæreren i form af 'syv skarpe' opmærksomhedspunkter.

Den fælles prøve – kort fortalt

Karakteristika

  • Den fælles prøve for fysik/kemi, biologi og geografi er praktisk/mundtlig og ligner i sin form på selve prøvedagen den hidtidige prøve i fysik/kemi: Op til seks elever er til prøve ad gangen i to timer inklusiv karakterfastsættelse
  • Eleverne kan vælge at gå op individuelt eller i grupper af 2-3 elever

Før selve prøvedagen

  • Tidligst 1. april trækker eleven (individuelt eller i sin gruppe) ét fællesfagligt fokusområde blandt mindst fire opgivne, og inden for det lodtrukne fokusområde udarbejder eleven/elevgruppen en naturfaglig problemstilling og tilhørende arbejdsspørgsmål fra alle tre fag: Biologi, fysik/kemi og geografi
  • Arbejdet med at indkredse naturfaglig problemstilling og arbejdsspørgsmål foregår i den sidste del af undervisningen – fra lodtrækningen er foregået og frem mod prøven – med vejledning fra naturfagslærerne, som også godkender problemstilling og arbejdsspørgsmål, inden det sendes til censor senest 14 dage før prøven
  • Når problemstilling og arbejdsspørgsmål er godkendt, udarbejder naturfagslærerne et antal uddybende spørgsmål, som er ukendte for eleverne, og som kan stilles til selve prøven

På prøvedagen

  • Når prøven går i gang (på selve prøvedagen), afleverer eleven/elevgruppen en kort oversigt over, hvordan den naturfaglige problemstilling vil blive belyst i løbet af prøven
  • Elevernes naturfaglige kompetencer inden for de fire kompetenceområder (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation) er omdrejningspunkt for prøven, og eleverne prøves i at belyse deres problemstillinger ved hjælp af færdigheder og viden i forbindelse med naturfaglige undersøgelser, modeller, fagterminologi og handlemuligheder

Opgivelser

  • Til prøven opgives mindst fire fokusområder fra den fællesfaglige naturfagsundervisning fra 9. klasse og eventuelt 8. klasse
  • Opgivelserne udgøres af et alsidigt sammensat stof, der knytter an til de områder, naturfagenes kompetencemål vedrører – og indeholder både tekster og mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst. De samlede opgivelser (af tekster og andre udtryksformer) skal være fordelt svarende til vejledende timetal for fagene: Mest stof fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi.
 

Del dine erfaringer!

Har du gode erfaringer med fællesfaglig undervisning, så del dem med os, så dine kolleger rundt i landet kan få glæde af det. Det kan både være tilrettelæggelse af skema, projektuger m.m., arbejde med fællesfaglige problemstillinger - og idéer til fællesfaglige forløb. Skriv til Mikael Scheby på msc@astra.dk eller Christina Frausing Binau på cfb@astra.dk

 

Skoler, der har ført til fælles prøve i skoleåret 2015/16:
 

SkoleKommuneMailTelefonnummerLærere

Hovedstaden

    
Øster Farimagsgades SkoleKøbenhavnmail@oef.kk.dk3336390Søren Svendstorp Lund        
Bavnehøj SkoleKøbenhavnmail@bav.kk.dk33665100Søren Bruun
Krebs' SkoleKøbenhavnkrebs@krebs-skole.dk35253939Carl Ole Nielsen
HellebækskolenHelsingørhellebaekskolen@ helsingor.dk49281860Gry Sommer
Herstedvester SkoleAlbertslundherstedvesterskole@ albertslund.dk31389796Christina Hansen
NordregårdsskolenTårnbyng.uk@taarnby.dk32514033Louise Arndtsen
Slotsparkens FriskoleFrederikssund kontakt@spfs.dk 
Jannie L. Møller

Sjælland

    
Reventlow Lille SkoleLolland
reventlow_lille.skole@adr.dk
 

Rasmus Fogt

Nordjylland

    
SofiendalskolenAalborgsofiendalskolen@ aalborg.dk99824646 

Midtjylland

    
BalletskolenHolstebromail@balletskolenholstebro.dk Erik Lousdal
Uhre FriskoleIkast-BrandeKontakt@uhrefriskole.dk Line, Jannie og Michael

Syddanmark

    
Frøbjerg-Orte FriskoleAssensskoleleder@fofri.dk64451328

 

Anders J. Digens

Langtved FriskoleNyborgmm@langtvedfriskole.dk 

Mette M. Bisgaard

     
     
     

 

tværfaglig