Aktive Unge

Erasmus+: Aktive Unge er EU's program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem. Programmet giver mulighed for samarbejde med 34 programlande om alle aktiviteter, og for nogen aktiviteters vedkommende også med partnerlande fra tolv regioner.

Programmet er en del af EU-Kommissionens Erasmus+ program.

Om tilskud og ansøgning 

Næste ansøgningsfrist

  1. Onsdag den 30. april 2014 kl. 12 
  2. Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 12 

Læs mere på Ministeriet for Forskning. Innovation og Videregående Uddannelsers  hjemmeside.

Aktiviteter under Aktive Unge

  • Trænings- og netværksaktiviteter, Aktive Unges Trænings- og netværksaktiviteter støtter professionelle udviklingsaktiviteter for ungdomsledere og ungdomsarbejdere, f.eks. deltagelse i seminarer, træningskurser, kontaktmøder, studieture og jobshadowing.

  • Ungdomsudveksling, Aktive Unges ungdomsudvekslinger muliggør, at unge fra forskellige lande mødes og arbejder med et tema af fælles interesse i op til 3 uger. Et af formålene med udvekslingen er, at de unge lærer mere om hinandens lande og kulturer. I denne proces kan de opdage ligheder og forskelle.

  • Europæisk Voluntørtjeneste (EVS), Aktive Unge's Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker bl.a. miljø, kunst, kultur, fritidsaktiviteter og aktiviteter for børn, unge og ældre.

  • Strategiske partnerskaber, Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring.

  • Capacity Building Projects, Capacity building projects har til formål at fremme samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra en række regioner som bl.a. Afrika, Asien og Sydamerika. Aktionen søges centralt i Bruxelles.

  • Ungdomsmøder, Aktive Unges ungdomsmøder at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre der er aktive inden for ungdomsområdet.

 

 

Frist

Onsdag, oktober 1, 2014
Næste ansøgningsfrist er endnu ikke udmeldt.

Fondstype

Offentlig