Erasmus+: Ungdom

Erasmus+: Ungdom er EU's program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem. Programmet giver mulighed for samarbejde med 34 programlande om alle aktiviteter, og for nogen aktiviteters vedkommende også med partnerlande fra tolv regioner.

Programmet er en del af EU-Kommissionens Erasmus+ program.

Om tilskud og ansøgning 

De forskellige aktiviteter under Ungdom har forskellige ansøgningsfrister. Læs om aktiviteterne og se de forskellige ansøgningsfrister nedenfor.

Aktiviteter under Ungdom

  • Trænings- og netværksaktiviteter, Erasmus+ Ungdoms Trænings- og netværksaktiviteter støtter professionelle udviklingsaktiviteter for ungdomsledere og ungdomsarbejdere, f.eks. deltagelse i seminarer, træningskurser, kontaktmøder, studieture og jobshadowing. Ansøgningsfrist 4. februar 2015 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. maj og 30. september 2015.
  • Ungdomsudveksling, Erasmus+ Ungdoms udvekslinger muliggør, at unge fra forskellige lande mødes og arbejder med et tema af fælles interesse i op til 3 uger. Et af formålene med udvekslingen er, at de unge lærer mere om hinandens lande og kulturer. I denne proces kan de opdage ligheder og forskelle. Ansøgningsfrist 4. februar 2015 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. maj og 30. september 2015.
  • Europæisk Voluntørtjeneste (EVS), Erasmus+ Ungdoms Europæisk voluntørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gratis tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde. Arbejdsområderne dækker bl.a. miljø, kunst, kultur, fritidsaktiviteter og aktiviteter for børn, unge og ældre. Ansøgningsfrister:
    • For almindelig EVS: den 4. februar 2015 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. maj og 30. september 2015.
    • For Large Scale EVS events: den 3. april 2015 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. oktober 2015 og 31. juli 2016.
  • Strategiske partnerskaber, Aktionen giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. Det essentielle i Strategiske Partnerskaber er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker ungdomssektoren og samtidig giver europæisk merværdi og forankring. Ansøgningsfrist 31. marts 2015. 
  • Capacity Building Projects, Capacity building projects har til formål at fremme samarbejdsaktiviteter på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra en række regioner som bl.a. Afrika, Asien og Sydamerika. Aktionen søges centralt i Bruxelles. Ansøgningsfrist 10. februar 2015, klokken 12.00. 
  • Ungdomsmøder, at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til en øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre der er aktive inden for ungdomsområdet. Ansøgningsfrist 4. februar 2015 kl. 12:00 (dansk tid) for projekter med start mellem 1. maj og 30. september 2015.

 

 

Frist

Torsdag, oktober 1, 2015
Ansøgningsfristerne på de forskellige aktiviteter varierer.

Fondstype

Offentlig